DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)", posem en el seu coneixement la següent informació:

BAREBONE, S.L., [d'ara endavant OUTLET PC], és el titular de l'portal web outlet-pc.es, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web domiciliada a: CTRA. DE CONSTANTÍ, KM 3 TV-7211-43.204 REUS, NIF B59922104, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 21491, Foli 193, Full B22943, Inscripció 1ª, és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament de l'portal web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada a l'apartat anterior, o bé a través de l'correu electrònic [email protected]

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l'ús d'aquesta pàgina web. L'accés a la web és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització de l'portal web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per OUTLET PC al mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

OUTLET PC no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari, OUTLET PC no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de outlet-pc.es, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'ús o mal ús d'un vincle, tant a l'connectar a el portal web outlet-pc.es com a l'accedir a la informació d'altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. OUTLET PC pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web tenen la finalitat informativa en quant a l'oferta de serveis i tarifes, segons el previst en el present avís legal i en la resta dels textos legals de el present portal.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

OUTLET PC declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.

Així mateix, OUTLET PC no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

OUTLET PC no garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a la seva disposició estiguin lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici que OUTLET PC realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de OUTLET PC.

Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, i en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut de l'autorització expressa de OUTLET PC i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de OUTLET PC.

Només està autoritzat per a l'ús privat de l'material documental elaborat per OUTLET PC.

En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal·lat. Excepte autorització expressa de OUTLET PC no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" de outlet-pc.es.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de OUTLET PC estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de OUTLET PC.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per OUTLET PC de manera que vam realitzar el màxim esforç per assegurar que els nostres processos de transaccions siguin segurs i que la seva informació personal estigui protegida.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

OUTLET PC mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni qualsevol altre tipus d'informació personal. En cas que algú contacti amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a OUTLET PC, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignore tot correu electrònic que rebi en el qual se li demani informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de OUTLET PC, o de societats de el grup, o que li demani que pagui per un mitjà diferent de l'autoritzat per OUTLET PC, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ( 'spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-fraudulent.

OUTLET PC utilitza el domini "outlet-pc.es" per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: [email protected], pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "OUTLET PC" en el seu URL, però li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de OUTLET PC.

Si tot i així vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignórela i considérela com fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Envieu un correu electrònic a l'adreça [email protected] i adjunti el correu electrònic que consideri fals. A l'facilitar aquesta informació ens està ajudant a localitzar el seu origen. Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenvieu-a [email protected] i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

INFORMACIÓ A EL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES @E-commerce.

S'informa el comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia.

D'acord amb l'Article 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013:

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.